مالیات چه کسانی صفر می‌شود؟

blank
قیمت هر کیلو هویج ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان! / چرا هویج ناگهان گران شد؟
30 مرداد 1400
blank
دستور خودسرانه گمرک در گرانی عوارض واردات، فورا لغو شد
4 شهریور 1400

مالیات چه کسانی صفر می‌شود؟

blank
کنفدراسیون صادرات ایران، از هشت مصوبه کمیته ماده دو در جلسه اخیر این کمیته خبر داد که بر اساس یکی از بندهای آن، صادرکنندگان می‌توانند مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده شوند. بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، کمیته ماده دو در جلسه اخیر خود ۸ مصوبه داشت که به شرح زیر است: ۱- مصوبات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۷ به عنوان جایگزین مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد مذکور ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۸.۱۲ مورد موافقت قرار گرفت. ۲- مهلت استفاده از مفاد بند ۳ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ با هدف مساعدت با صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ و ثبت گردش ریالی در سامانه جامع تجارت برای صادرات در بازه زمانی ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ تا ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به کشور‌های عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۳۱ تمدید می‌شود. ۳- صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۹.۰۸.۳۰ اقدام کرده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. ۴- زمان تعیین شده برای تعلیق تعقیب قضائی مندرج در مصوبه ۱۴۰۰.۰۱.۲۱ کمیته ماده دو تا پایان مردادماه سال جاری تمدید می‌شود. ۵- پرداخت اقساط بدهی‌های ارزی به شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکت‌های معدنی و فولادی مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکت‌های معدنی و فولادی مجاز است. ۶- صادر کنندگانی که بر اساس تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ملزم به انتقالات ارزی موضوع ماده ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی به میزان ارز مورد نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند به میزان سهم سرمایه‌گذار خارجی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی به میزان وجوه اعلامی از رفع تعهد ارزی صادرات معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و اصلاحیه مرتبط است. تبصره: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت کلیه اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی و واحد‌های ایجاد شده از محل مشارکت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و ارسال برخط اطلاعات واحد‌های ایجاد شده و اخذ تاییدیه سیستمی از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مبنی بر مجاز بودن انتقال سود و اصل سرمایه‌گذاری از محل صادرات واحد‌های فوق اقدام کند تا زمان سیستمی شدن، موارد پس از طرح در کمیته اقدام ارزی تعیین تکلیف خواهند شد. ۷- مبنای محاسبه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی به صورت ترکیبی شامل عرضه ارز در سامانه نیما، ورود ارز اسکناس و فروش به شبکه صرافی‌های مجاز و بانک‌ها با ثبت در سامانه نظارت ارز سنا و سایر روش‌های برگشت ارز تعیین می‌شود. ۸- پیرو بند ۵ بخش و بسته سیاستی، کمیته اقدام ارزی مجاز است نسبت به تصمیم گیری در خصوص موارد غیر مصرح در بسته سیاستی فوق الذکر اقدام کند.